HomeAdvies moduleController moduleAudit moduleBereken maandprijsOverige dienstenActueel

Hacking as a service

Kwetsbaarheden veranderen constant, ontdek ze voordat anderen het doen

Uitdaging

Aanvallen op websites zijn aan de orde van de dag. Vaak lekken hierdoor bedrijfsgeheimen weg. Nu kunt u zich hiertegen wapenen door security scans uit te laten voeren, maar het probleem is dat deze vaak maar één keer per jaar worden gedaan, terwijl criminelen continu nieuwe manieren verzinnen om uw organisatie binnen te dringen. Hoe blijft u met een gerust hart online zaken doen?

Oplossing Deloitte

'Hacking as a service' is een abonnement waarbij wij periodiek de beveiliging van uw infrastructuur en applicaties testen. We maken daarbij gebruik van tools en technieken die ook door hackers worden gebruikt. Aan de hand hiervan testen we uw online omgeving. De combinatie van de inzet van tools en de ervaring van onze ethical hacking experts zorgt voor de toegevoegde waarde: ons team denkt zoals hackers denken!

Meerwaarde

Met de online dienst van 'Hacking as a service' kunt u continu inzicht krijgen in de kwetsbaarheden binnen uw infrastructuur en applicaties via ons Hacking as a Service dashboard. De kosten zijn laag en voorspelbaar in vergelijking met eenmalige testen. U kunt optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die het Internet u biedt, terwijl uw online omgeving goed beveiligd is, Bovendien vereist steeds meer wet- en regelgeving zoals de richtsnoeren van het CBP en de DigiD normen dat periodiek een security test wordt uitgevoerd. Door middel van 'Hacking as a service' voldoet u aan die eisen.


Download flyer Hacking as a service Zie ook www.hackingasaservice.nl

Maak een afspraakVragen?

  Bel: 088 288 9633


Om de week de meest actuele berichten per e-mail?

English
Volg ons op:
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.
 
Ctrl is an activity of Deloitte Accountants B.V. Deloitte Accountants B.V. is registered with the Trade Register in the Netherlands under number 24362853. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.