HomeAdvies moduleController moduleAudit moduleBereken maandprijsOverige dienstenActueel

Actueel

Dagelijks de actuele ontwikkelingen

Wij houden u op de hoogte van actuele ontwikkelingen die voor u als ondernemer van belang zijn.


Om de week de meest actuele berichten per e-mail?
821 artikelen
3-3-2015
Nieuw in de ctrl portal: volledige verwerking van uw declaraties met één foto
Veel ondernemers worstelen met dezelfde uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van declareren. De vele verfrommelde en rondslingerende bonnetjes zijn iedereen een doorn in het oog, terwijl dit teg...
bonnetjes, ctrl, declaraties, declareren, Deloitte, foto, SRXP, verwerken
3-3-2015
De splitsing in de vennootschapsbelasting
Twee nieuwe beleidsbesluiten geven duidelijkheid over de toepassing van de splitsingsfaciliteiten in de vennootschapsbelasting, zowel bij zuivere splitsing als bij afsplitsing.
afsplitsing, splitsing, splitsingsfaciliteit, vennootschapsbelasting, zuivere
3-3-2015
Subsidie aanvragen? Deze ondernemers hadden succes
Subsidie aanvragen lijkt voor veel ondernemers een tijdrovende en lastige klus. Wat werkt en waarom?
aanvragen, ondernemers, subsidie
3-3-2015
Verlies door onzakelijke hoofdelijke aansprakelijkheid
Indien uit onzakelijke motieven hoofdelijke aansprakelijkheid wordt aanvaard, is het daaruit voortvloeiende verlies niet aftrekbaar.
aansprakelijkheid, hoofdelijke, lening, onderpand, onzakelijke, verlies, woning
2-3-2015
Seminar eigenrisicodragerschap ziektewet en WGA
De premies voor de Ziektewet en WGA zijn voor 2015 opnieuw gestegen. Blijft u hoge premies betalen, of kiest u voor een voordeliger alternatief?
eigenrisicodragerschap, seminars, WGA, workshops, Ziektewet

English
Volg ons op:
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.
 
Ctrl is an activity of Deloitte Accountants B.V. Deloitte Accountants B.V. is registered with the Trade Register in the Netherlands under number 24362853. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.