HomeAdvies moduleController moduleAudit moduleBereken maandprijsOverige dienstenActueel

Actueel

Dagelijks de actuele ontwikkelingen

Wij houden u op de hoogte van actuele ontwikkelingen die voor u als ondernemer van belang zijn.


Om de week de meest actuele berichten per e-mail?
665 artikelen
23-4-2014
Vijf tips voor betere leads
Leads binnenhalen en opvolgen is essentieel voor nieuwe business. Effectieve opvolging van leads, ook wel leadgeneratie genoemd, draait niet alleen om kwantiteit, maar vooral om kwaliteit. Hieronde...
klant, leadgeneratie, leads, tip
22-4-2014
Herinvesteringsreserve belast na staking onderneming
Als verkoop van bedrijfsmiddelen leidt tot staking van de onderneming is vorming van een herinvesteringsreserve niet mogelijk. Een casus.
bedrijfsmiddelen, herinvesteringsreserve, HIR, onderneming, verkoop, winst
21-4-2014
Vennootschapsbelastingplicht ook voor overheidsondernemingen?
De regering heeft een conceptwetsvoorstel gepubliceerd, dat ertoe moet leiden dat ook overheidsondernemingen vennootschapsbelastingplichtig worden.
overheidsbedrijven, overheidsondernemingen, vennootschapsbelasting, vennootschapsbelastingplicht
18-4-2014
Te ruime kilometervergoeding is belast
Een kilometervergoeding is een vergoeding voor kosten van vervoer die niet is vrijgesteld van loonheffing. Het bovenmatige deel van de vergoeding is dan ook belast.
auto, beroepskosten, kilometervergoeding, kosten, vergoeding, vervoerskosten
15-4-2014
Procedures btw-heffing privégebruik auto van de zaak
Op 3 april jl. heeft Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan in een viertal procedures betreffende de btw-heffing bij privégebruik van de auto van de zaak.
auto, "auto van de zaak", autokosten, btw, btw-heffing, privégebruik

English
Volg ons op:

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.
CTRL is an activity of Deloitte Accountants B.V. Deloitte Accountants B.V. is registered with the trade register in The Netherlands under number 24362853.
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.