HomeAdvies moduleController moduleAudit moduleBereken maandprijsOverige dienstenActueel

Actueel

Dagelijks de actuele ontwikkelingen

Wij houden u op de hoogte van actuele ontwikkelingen die voor u als ondernemer van belang zijn.


Om de week de meest actuele berichten per e-mail?
661 artikelen
15-4-2014
Procedures btw-heffing privégebruik auto van de zaak
Op 3 april jl. heeft Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan in een viertal procedures betreffende de btw-heffing bij privégebruik van de auto van de zaak.
auto, "auto van de zaak", autokosten, btw, btw-heffing, privégebruik
15-4-2014
Voorwaarden inbrengvrijstelling niet onverbindend
Recent heeft de Hoge Raad onder verwijzing naar het doel van de inbrengvrijstelling en de aanvullende voorwaarden, deze voorwaarden verbindend verklaard.
crediteringsmaximum, inbrengvrijstelling, onderneming, "onroerende zaken", overdrachtsbelasting, voorwaarden
15-4-2014
Omzetting van onderneming in bv
Buitenlanders die Nederland een onderneming drijven kunnen net als Nederlanders deze onderneming zonder fiscale afrekening in een bv omzetten. Aan buitenlanders wordt echter een extra eis gesteld ...
buitenlandse, claimverlies, "conserverende aanslag", doorschuiffaciliteit, omzetting, onderneming
15-4-2014
Pensioen ondanks cessie belast bij voormalige werknemer
Cessie van pensioenaanspraken aan echtgenote betekent niet dat deze laatste dan ook de belasting over (een deel van) het pensioen voor haar rekening neemt.
cessie, echtgenote, inkomstenbelasting, pensioen, pensioenuitkeringen
14-4-2014
Erfrecht en de uitsluitingsclausule
Een uitsluitingsclausule voorkomt dat vermogen dat u aan uw kinderen wilt schenken of nalaten deels naar de ‘koude kant’ gaat.
huwelijksvermogensrecht, kind, overlijden, uitsluitingsclausule, vermogen

English
Volg ons op:

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.
CTRL is an activity of Deloitte Accountants B.V. Deloitte Accountants B.V. is registered with the trade register in The Netherlands under number 24362853.
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.