HomeAdvies moduleController moduleAudit moduleBereken maandprijsOverige dienstenActueel

Actueel

Dagelijks de actuele ontwikkelingen

Wij houden u op de hoogte van actuele ontwikkelingen die voor u als ondernemer van belang zijn.


Om de week de meest actuele berichten per e-mail?
804 artikelen
27-3-2015
Doorbraak van Big Data in de vastgoedsector?
De vastgoedsector trekt nieuwe spelers aan. Oscar van Opstal schetst ontwikkelingen die Big Data naar de vastgoedmarkt brengen.
"big data", data, markten, objecten, vastgoedsector
24-3-2015
Bij verkoop vakantiewoning in Frankrijk mogelijk recht op teruggaaf vermogenswinstbelasting
Hebt u een vakantiewoning in Frankrijk? Een recent arrest heeft impact op de sociale bijdragen en mogelijk ook op de Franse vermogenswinstbelasting.
Frankrijk, teruggaaf, vakantiewoning, vermogenswinstbelasting
23-3-2015
Loonvoordeel uit maaltijden op het werk
Als werknemers minder voor kantinemaaltijden betalen dan het normbedrag geldt dit als een loonvoordeel. Maaltijden tijdens werkoverleg zijn dan weer onder voorwaarden als een gerichte vrijstelling ...
kantine, loonvoordeel, maaltijden, werkkostenregeling, werknemers, WKR
20-3-2015
Geen keuzeherziening winstneming als aanslag onherroepelijk vaststaat
De Hoge Raad heeft bevestigd dat belastingplichtigen niet meer kunnen kiezen in welk jaar zij stakingswinst in aanmerking nemen als de aanslag van een van beide jaren inmiddels onherroepelijk vasts...
jaar, keuze, onderneming, stakingswinst, welk, winstneming
19-3-2015
Ben jij een 'op gevoel' ondernemer of een analyserende ondernemer?
Een belangrijk verschil! De retail moet zich aanpassen aan snelle veranderingen: branchevervaging, veranderend koopgedrag van consumenten, maar zeker ook de opkomst van online bedrijven. Hoe je dat...
analyserende, gevoel, ondernemer, op, retail, winkel

English
Volg ons op:
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.
 
Ctrl is an activity of Deloitte Accountants B.V. Deloitte Accountants B.V. is registered with the Trade Register in the Netherlands under number 24362853. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.