HomeAdvies moduleController moduleAudit moduleBereken maandprijsOverige dienstenActueel

Actueel

Dagelijks de actuele ontwikkelingen

Wij houden u op de hoogte van actuele ontwikkelingen die voor u als ondernemer van belang zijn.


Om de week de meest actuele berichten per e-mail?
780 artikelen
31-7-2015
Vergoeding privégebruik auto in mindering op bijtelling?
Volgens de Hoge Raad zijn vergoedingen voor privégebruik van een auto van de zaak alleen in mindering te brengen op de bijtelling voor zover deze in het desbetreffende tijdvak onvoorwaardelijk vers...
21-7-2015
Crisisheffing met terugwerkende kracht tot vóór aankondiging mag niet
Volgens de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad mag de terugwerkende kracht van de crisisheffing niet verder gaan dan tot 25 mei 2012.
belasting, eindheffing
21-7-2015
Oneerlijke belastingdruk bij dividend over de grens?
Hoe moet de belastingdruk bij de heffing van dividendbelasting vergeleken worden tussen grensoverschrijdende situaties en binnenlandse belastingheffing?
belasting, dividend, teruggave, vergelijking
21-7-2015
150-kilometergrens: discriminatie door overcompensatie?
Volgens het Hof van Justitie is de 150-kilometergrens alleen in strijd met EU-recht als sprake is van duidelijke overcompensatie voor gemaakte kosten.
150-kilometergrens, discriminatie, kosten, overcompensatie
20-7-2015
Geen Zwitserse erfbelasting op federaal niveau
Het komt geregeld voor dat (vermogende) Nederlanders emigreren naar Zwitserland. Een reden om hiertoe te besluiten is vaak de fiscale regelgeving in Zwitserland.
erfbelasting, vermogen

English
Volg ons op:
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.
 
Ctrl is an activity of Deloitte Accountants B.V. Deloitte Accountants B.V. is registered with the Trade Register in the Netherlands under number 24362853. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.