HomeAdvies moduleController moduleAudit moduleBereken maandprijsOverige dienstenActueel

Actueel

Dagelijks de actuele ontwikkelingen

Wij houden u op de hoogte van actuele ontwikkelingen die voor u als ondernemer van belang zijn.


Om de week de meest actuele berichten per e-mail?
780 artikelen
1-9-2015
Fiscale najaarstips 2015
De laatste maanden van het jaar kunnen nog aardig druk zijn. Wat kunt u nú al doen of voorbereiden om geld te besparen?
2015, belastingschulden, fiscale, hypotheekrente, najaarstips, tips
1-9-2015
Arbeidsverhouding of niet?
Een opdrachtovereenkomst waarin opdrachtgever en opdrachtnemer stellen geen arbeidsverhouding te beogen is niet voldoende om een geschil achteraf te voorkomen.
arbeidsrelaties, arbeidsverhouding, opdrachtovereenkomst, VAR
1-9-2015
Wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties bij Eerste Kamer
Op 8 september 2015 zal de Eerste Kamer zal het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties beoordelen. Het voorstel wijzigt enkele (belasting)wetten om de Verklaring arbeidsrelatie (VAR)...
arbeidsrelaties, beoordeling, deregulering, VAR
31-8-2015
Seminar Eigenrisicodragerschap ZW en WGA
In september organiseert Deloitte op verschillende locaties een seminar Eigenrisicodragerschap ZW en WGA. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
eigenrisicodragerschap, seminar, WGA, ZW
24-8-2015
Druk op box 3 neemt toe
De verhouding tussen het reële rendement op beleggingen en de hoogte van het forfaitaire rendement van box 3 levert steeds meer spanning op. Onlangs besliste de rechter dat bij de box 3-heffing van...
"box 3", leegwaarderatio, verhuurde, woningen, woningwaardestelsel

English
Volg ons op:
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.
 
Ctrl is an activity of Deloitte Accountants B.V. Deloitte Accountants B.V. is registered with the Trade Register in the Netherlands under number 24362853. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.