Een toekomstbestendig kantoormodel

Door ctrl

De accountancy is een dynamische branche. De komst van de AVG/GDPR en verdere digitalisering van andere processen en communicatie zijn hier voorbeelden van. Komende 30 oktober is ctrl gevraagd aan te sluiten bij de bijeenkomst Digitaal Optimaal Presteren in samenhang met online klantcommunicatie, georganiseerd door 4CAA.

Actuele vraagstukken

Deze ontwikkelingen leveren nieuwe, prangende vragen op als:

  • hoe volg je de AVG/GDPR-wetgeving goed op en ga je cybercrime uit de weg?
  • heb je een klantenportaal nodig en hoe richt je die in?
  • kies je voor efficiëntie of meer omzet?
  • wat betekent deze keuze voor de bedrijfsvoering?
  • heb je hier nieuwe medewerkers voor nodig?
  • hoe zorg je voor jouw pensioen?
  • is het nodig je verdienmodel aan te passen?

en misschien wel één van de belangrijkste vragen: hoe realiseer je een toekomstbestendig kantoormodel?

Ctrl helpt vragen beantwoorden

Het ctrl online platform helpt antwoord te geven op deze vragen. Ctrl heeft als doel de samenwerking tussen ondernemers, accountants, cloud-based marktpartijen en uitvragende partijen zo goed mogelijk te laten verlopen. Het ctrl platform bestaat uit verschillende producten. Zo is het doel van PBCL (Prepared by Client List) om op een geautomatiseerde wijze gegevens op te vragen bij klanten, volledig in lijn met AVG/GDPR. Denk aan gegevens voor een audit, jaarrekening of aangifte. Docflow maakt het mogelijk om documenten op een eenvoudige en vooral veilige manier te delen en digitaal te ondertekenen. Zo hoef je geen multomappen vol documenten door te zoeken, DocFlow geeft een melding als er een document klaar staat of als er een deadline aankomt. Jaarplan zorgt voor meer transparantie in het proces. Met Jaarplan hou je zicht op afspraken met de klant en de planning. Zo wordt proactief werken aangemoedigd. Voor elke klant kan een persoonlijke planning worden gemaakt, waarmee je kunt inspelen op individuele behoeftes. Tot slot zorgt Financiële rapportages ervoor dat zowel jij als jouw klanten real-time inzicht hebben in de financiële gezondheid van hun onderneming. Dit helpt hen bij het nemen van beslissingen over bijvoorbeeld investeringen of het aannemen van nieuw personeel.

Digitaal Optimaal Presteren in samenhang met online klantcommunicatie

Op de bijeenkomst Digitaal Optimaal Presteren in samenhang met online klantcommunicatie wordt ingezoomd op de vragen waar accountants in deze veranderende tijden mee rondlopen. Er wordt aandacht besteed aan optimaal online samenwerken, onder andere middels het ctrl platform. De bijeenkomst vindt 30 oktober plaats in Vught. Wees welkom! 

Aanwezig zijn bij de bijeenkomst?

Meld je aan!