HomeAdvies moduleController moduleAudit moduleBereken maandprijsOverige dienstenActueel

Bereken

de maandprijs voor uw bedrijf

Bereken aan de hand van 6 vragen de maandprijs voor uw bedrijf

Wat is de kernactiviteit van uw bedrijf?

Dividend?

Aangifte dividendbelasting voor een vaste prijs

Deloitte verzorgt voor u de aangifte dividendbelasting 2014 en de formele documenten voor een vaste prijs vanaf € 199.


Vragen?

 


18-4-2014

Te ruime kilometervergoeding is belast

Een kilometervergoeding is een vergoeding voor kosten van vervoer die niet is vrijgesteld van loonheffing. Het bovenmatige...

15-4-2014

Procedures btw-heffing privégebruik auto van de zaak

Op 3 april jl. heeft Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan in een viertal procedures betreffende de btw-heffing bij privég...

15-4-2014

Voorwaarden inbrengvrijstelling niet onverbindend

Recent heeft de Hoge Raad onder verwijzing naar het doel van de inbrengvrijstelling en de aanvullende voorwaarden, deze vo...

Twitterfeed

English
Volg ons op:

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.
CTRL is an activity of Deloitte Accountants B.V. Deloitte Accountants B.V. is registered with the trade register in The Netherlands under number 24362853.
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.