HomeAdvies moduleController moduleAudit moduleBereken maandprijsOverige dienstenActueel

Bereken

de maandprijs voor uw bedrijf

Bereken aan de hand van 6 vragen de maandprijs voor uw bedrijf

Wat is de kernactiviteit van uw bedrijf?

Dividend?

Aangifte dividend voor een vaste prijs

Deloitte verzorgt voor u de aangifte dividendbelasting 2015 en de formele documenten voor een vaste prijs vanaf € 199,-.


Vragen?

 


1-9-2015

Fiscale najaarstips 2015

De laatste maanden van het jaar kunnen nog aardig druk zijn. Wat kunt u nú al doen of voorbereiden om geld te besparen?

1-9-2015

Arbeidsverhouding of niet?

Een opdrachtovereenkomst waarin opdrachtgever en opdrachtnemer stellen geen arbeidsverhouding te beogen is niet voldoende ...

1-9-2015

Wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties bij Eerste Kamer

Op 8 september 2015 zal de Eerste Kamer zal het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties beoordelen. Het voor...

Twitterfeed

English
Volg ons op:
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.
 
Ctrl is an activity of Deloitte Accountants B.V. Deloitte Accountants B.V. is registered with the Trade Register in the Netherlands under number 24362853. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.