HomeAdvies moduleController moduleAudit moduleBereken maandprijsOverige dienstenActueel

Bereken

de maandprijs voor uw bedrijf

Bereken aan de hand van 6 vragen de maandprijs voor uw bedrijf

Wat is de kernactiviteit van uw bedrijf?

Dividend?

Aangifte dividend voor een vaste prijs

Deloitte verzorgt voor u de aangifte dividendbelasting 2015 en de formele documenten voor een vaste prijs vanaf € 199,-.


Vragen?

 


26-5-2015

Online zichtbaarheid heeft significante impact op verkoop in de winkel

Een volle winkelwagen in een webshop is natuurlijk interessant, maar er kan veel meer gehaald worden uit de digitale relat...

26-5-2015

Inschrijving Technology Fast50

Hoort u thuis in de ranking van de 50 snelst groeiende technologiebedrijven van Nederland? Schrijf u dan nu in voor de Tec...

22-5-2015

Seminar aanpak schijnconstructies en ketenaansprakelijkheid

Wat zijn de verplichtingen en gevolgen van de Wet aanpak schijnconstructies en daarmee samenhangende regelgeving? En wat k...

Twitterfeed

English
Volg ons op:
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.
 
Ctrl is an activity of Deloitte Accountants B.V. Deloitte Accountants B.V. is registered with the Trade Register in the Netherlands under number 24362853. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.