HomeAdvies moduleController moduleAudit moduleBereken maandprijsOverige dienstenActueel

Bereken

de maandprijs voor uw bedrijf

Bereken aan de hand van 6 vragen de maandprijs voor uw bedrijf

Wat is de kernactiviteit van uw bedrijf?

Dividend?

Aangifte dividend voor een vaste prijs

Deloitte verzorgt voor u de aangifte dividendbelasting 2015 en de formele documenten voor een vaste prijs vanaf € 199,-.


Vragen?

 


3-7-2015

Vragen over hypotheekrenteaftrek Spaanse woning

De Hoge Raad moet oordelen of een Nederlandse inwoner van Spanje recht heeft op hypotheekrenteaftrek voor zijn Spaanse eig...

30-6-2015

Vergoedingsvorderingen en de beleggingsleer

Vergoedingsvorderingen tussen echtgenoten kunnen op een later moment voor nare verrassingen zorgen. Hoe kunt u dit voorkom...

26-6-2015

Recht op aftrek voorbelasting bij gratis gebruik om klanten te trekken?

Mag de voorbelasting voor investeringsgoederen die rechtstreeks in verband staan met gratis gebruik door het publiek en di...

Twitterfeed

English
Volg ons op:
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.
 
Ctrl is an activity of Deloitte Accountants B.V. Deloitte Accountants B.V. is registered with the Trade Register in the Netherlands under number 24362853. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.