HomeAdvies moduleController moduleAudit moduleBereken maandprijsOverige dienstenActueel

Bereken

de maandprijs voor uw bedrijf

Bereken aan de hand van 6 vragen de maandprijs voor uw bedrijf

Wat is de kernactiviteit van uw bedrijf?

Dividend?

Aangifte dividend voor een vaste prijs

Deloitte verzorgt voor u de aangifte dividendbelasting 2015 en de formele documenten voor een vaste prijs vanaf € 199,-.


Vragen?

 


31-7-2015

Vergoeding privégebruik auto in mindering op bijtelling?

Volgens de Hoge Raad zijn vergoedingen voor privégebruik van een auto van de zaak alleen in mindering te brengen op de bij...

21-7-2015

Crisisheffing met terugwerkende kracht tot vóór aankondiging mag niet

Volgens de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad mag de terugwerkende kracht van de crisisheffing niet verder gaan dan tot 25...

21-7-2015

Oneerlijke belastingdruk bij dividend over de grens?

Hoe moet de belastingdruk bij de heffing van dividendbelasting vergeleken worden tussen grensoverschrijdende situaties en ...

Twitterfeed

English
Volg ons op:
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.
 
Ctrl is an activity of Deloitte Accountants B.V. Deloitte Accountants B.V. is registered with the Trade Register in the Netherlands under number 24362853. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.