HomeAdvies moduleController moduleAudit moduleBereken maandprijsOverige dienstenActueel

Bereken

de maandprijs voor uw bedrijf

Bereken aan de hand van 6 vragen de maandprijs voor uw bedrijf

Wat is de kernactiviteit van uw bedrijf?

Dividend?

Aangifte dividend voor een vaste prijs

Deloitte verzorgt voor u de aangifte dividendbelasting 2015 en de formele documenten voor een vaste prijs vanaf € 199,-.


Vragen?

 


3-3-2015

Nieuw in de ctrl portal: volledige verwerking van uw declaraties met één foto

Veel ondernemers worstelen met dezelfde uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van declareren. De vele verfrommelde en ro...

3-3-2015

De splitsing in de vennootschapsbelasting

Twee nieuwe beleidsbesluiten geven duidelijkheid over de toepassing van de splitsingsfaciliteiten in de vennootschapsbelas...

3-3-2015

Subsidie aanvragen? Deze ondernemers hadden succes

Subsidie aanvragen lijkt voor veel ondernemers een tijdrovende en lastige klus. Wat werkt en waarom?

Twitterfeed

English
Volg ons op:
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.
 
Ctrl is an activity of Deloitte Accountants B.V. Deloitte Accountants B.V. is registered with the Trade Register in the Netherlands under number 24362853. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.